Productes


PRODUCTES
S&C

Els nostres proveïdors utilitzen productes certificats d’acord amb les normes vigents. Aquestes solucions estan dissenyades per respondre les exigències tèrmiques d’un habitatge confortable i així poder construir cases de baix consum.

Santa Cecília no només es dedica a la creació de cases eficients, també t’ajudem a millorar la teva qualitat de vida, fent més eficient el teu actual habitatge.

La rehabilitació de l’habitatge pot focalitzar-se a millorar algunes de les condicions següents: habitabilitat, seguretat estructural i constructiva i rehabilitació integral de casa.


PROVEÏDORS
S&C