Casa Eficient

Escoltar i dissenyar del lloc on naixerà l’habitatge eficient, respectant al medi ambient. Una casa eficient redueix la demanda energètica i les emissions de CO2, prioritzant les fonts d’energies renovables per aconseguir el confort natural.


Que ens defineix


Els beneficis d’Eficiència energètica

L’Eficiència energètica consisteix a reduir de consum d’energia i,
per tant augmentar l’estalvi econòmic a la teva llar. Redueix la despesa energètica de casa teva
sense renunciar al confort i millora la teva qualitat de vida.
Protegir el medi ambient i gaudir de casa teva de forma sostenible,
ja és possible.


Per què utilitzar-la:

La major part de les nostres vides
transcorren en els edificis.
L’ús eficient de la calefacció, la
il·luminació i els electrodomèstics
condueix a l’estalvi d’energia i per
tant a l’estalvi econòmic.

Pèrdues d’energia en una casa convencional